ಠೇವಣಿ

ನಿಮ್ಮ ಹಣವು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನತಾ ಗಡು ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು
ಠೇವಣಿ

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ದೊಡ್ಡ
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು!

ಜನತಾ ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಖಾತೆ
1
1

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಡು ಠೇವಣಿಗಳು, ಜನತಾ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳು ರೂ. 100 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿವೆ

Fixed Deposit

ಗಡು ಠೇವಣಿ

ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಯೊಜನವಾಗಲಿ.

ಈ ಠೇವಣಿಯು ಸಂಬಳದ ಜನರಿಗೆ,ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000 / -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಿಂದ 78 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Recurring Deposit

ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಳಿತಾಯ

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 78 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿರಿ(ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.50 / - ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲ್ಸ್) ಈ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.

Janatha Deposit

ಜನತಾ ಠೇವಣಿ

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000/ -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 78 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು
ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ (w.e.f. 10-05-2022)
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
31 ದಿನಗಳಿಂದ 180ದಿನಗಳು 3.50% 4.00%
181 ದಿನಗಳಿಂದ 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4.00% 4.50%
1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 6.50% 7.00%
2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 6.75% 7.25%
3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 6.00% 6.50%
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 3.00% 3.00%
Back to Top