ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲ

ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲ

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲ

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು.

ಭಾಗ-ಎ

 1. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ
 2. ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ / ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಿಡುಗಡೆ
 3. ಬೇಟರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ ರಶೀದಿ
 4. ಇತ್ತೀಚಿನ ಖಥಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾತಾ ಎಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್
 5. ಇಲ್ಲಿಯವರಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಶೀದಿ
 6. ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಎನ್ಕಮ್ಬ್ರಾನ್ಸ್
 7. ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ
 8. ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆ
 9. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
 10. ವಸತಿ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
 11. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ
 12. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರವವು

ಸೂಚನೆ:

 • ಕಟ್ಟಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯ) 70% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ 400 ಲಕ್ಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು
 • ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಮರುಪಾವತಿ - ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ (ಅನುಗುಣವಾದ ಷೇರು ಮೊತ್ತ, ಸಾಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕಗಳು) ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
Back to Top