ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು.

ಇವುಗಳ ಸಹಿತ:

  • 85% ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್
  • ನಗದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ 75% ವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • -
Back to Top