ಠೇವಣಿ

ನಿಮ್ಮ ಹಣವು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನತಾ ಗಡು ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು
ಠೇವಣಿ

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ದೊಡ್ಡ
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು!

ಜನತಾ ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಖಾತೆ
1
1

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಡು ಠೇವಣಿಗಳು, ಜನತಾ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳು ರೂ. 100 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿವೆ

Fixed Deposit

ಗಡು ಠೇವಣಿ

ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಯೊಜನವಾಗಲಿ.

ಈ ಠೇವಣಿಯು ಸಂಬಳದ ಜನರಿಗೆ,ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000 / -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಿಂದ 78 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Recurring Deposit

ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಳಿತಾಯ

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 78 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿರಿ(ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.50 / - ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲ್ಸ್) ಈ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.

Janatha Deposit

ಜನತಾ ಠೇವಣಿ

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000/ -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 78 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು
ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ (w.e.f 01-06-2023)
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
31 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4.50% 5.00%
91 ದಿನಗಳಿಂದ TO 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5.00% 5.50%
181 ದಿನಗಳಿಂದ TO 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5.75% 6.25%
12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 15ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ 6.25% 6.75%
15 ತಿಂಗಳಿಗಳಿಗೆ 7.25% 7.75%
15 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 36 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ 7.00% 7.50%
37 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ - 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 6.75% 7.25%
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 3.00% 3.00%
Back to Top