ಠೇವಣಿ

ನಿಮ್ಮ ಹಣವು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನತಾ ಗಡು ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು
ಠೇವಣಿ

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ದೊಡ್ಡ
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು!

ಜನತಾ ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಖಾತೆ
1
1

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಡು ಠೇವಣಿಗಳು, ಜನತಾ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿವೆ

Fixed Deposit

ಗಡು ಠೇವಣಿ

ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಯೊಜನವಾಗಲಿ.

ಈ ಠೇವಣಿಯು ಸಂಬಳದ ಜನರಿಗೆ,ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000 / -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಿಂದ 78 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Recurring Deposit

ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಳಿತಾಯ

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 78 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿರಿ(ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.50 / - ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲ್ಸ್) ಈ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.

Janatha Deposit

ಜನತಾ ಠೇವಣಿ

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000/ -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 78 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು
ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ (w.e.f 03/02/2024)
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
31 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 3.50% 4.00%
46 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4.75% 5.25%
181 ದಿನಗಳಿಂದ 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5.75% 6.25%
12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 24 ತಿಂಗಳುಗಳ ವರೆಗೆ 6.75% 7.25%
24 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 36 ತಿಂಗಳುಗಳ ವರೆಗೆ 7.00% 7.50%
36 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ - 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 6.75% 7.25%
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 2.70% 2.70%
Back to Top