ಠೇವಣಿ

ನಿಮ್ಮ ಹಣವು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನತಾ ಗಡು ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು
ಠೇವಣಿ

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ದೊಡ್ಡ
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು!

ಜನತಾ ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಖಾತೆ
1
1

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಡು ಠೇವಣಿಗಳು, ಜನತಾ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿವೆ

Fixed Deposit

ಗಡು ಠೇವಣಿ

ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಯೊಜನವಾಗಲಿ.

ಈ ಠೇವಣಿಯು ಸಂಬಳದ ಜನರಿಗೆ,ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000 / -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಿಂದ 60 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Recurring Deposit

ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಳಿತಾಯ

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 60 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿರಿ(ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.100 / - ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲ್ಸ್) ಈ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೋರ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.

Janatha Deposit

ಜನತಾ ಠೇವಣಿ

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ .1000/ -ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು
ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ (w.e.f27/05/2024)
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
7 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 3.50% 4.00%
46 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5.50% 6.00%
180 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 6.00% 6.50%
211 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆೆ 6.25% 6.75%
1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆೆ 6.80% 7.30%
2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 7.00% 7.50%
3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 6.75% 7.25%
5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 6.50% 7.00%
400 ದಿನಗಳಿಗೆ ಡೈಮೆಂಡ್‌ ಗಡು ಠೇವಣಿ * ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಾಂಕ: 30:09:2024ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ* 7.10% 7.60%
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 2.70% 2.70%
Back to Top