ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ಜನತಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು.

ಇವುಗಳ ಸಹಿತ:

  • ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳದ ವಿರುದ್ಧ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ
  • ಉಚಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಎಲೆಗಳು(ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ವರೆಗೆ)
  • ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್
Back to Top