ಷೇರುದಾರರು ಮಾಹಿತಿ

ಷೇರುದಾರರು ಮಾಹಿತಿ

ಷೇರುದಾರರು ಮಾಹಿತಿ

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ:

ಮುಖಬೆಲೆ ರೂ. 100/-
ನಿಯಮಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 100
ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 50

ಷೇರುಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ - gm@jcbank.in


ಸದಸ್ಯರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

  • ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 25,000/- ರೂ ಗಳ ವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ರೂ 15,000/- ಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಸದಸ್ಯರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ರೂ 1,00,000 /- ಗಳನ್ನು ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ) ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಜನತಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಸ್ಥಿತಿ 31-03-2023
 ವಿವರಗಳು  ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ
  ೧. ಪಾವತಿಯಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ  33.97 Cr
  ೨. ಸಿ.ಆರ್.ಎ.ಆರ್  12.07%
 ೩. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು  495.25 Cr
 ೪. ಠೇವಣಿಗಳು  907.30 Cr
 ೫. ಲಾಭ (2022-23)  8.52 Cr
Back to Top