ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ


ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು

ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ

ನಂ .156,17 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 8 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560 055.
ದೂರವಾಣಿ : 080 2344 2648/2344 9450
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 41281917
ಇ-ಮೇಲ್ : headoffice@jcbank.in
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ : gm@jcbank.in
ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : managerho@jcbank.in
ರಿಕವರಿ ಅಧಿಕಾರಿ : recovery@jcbank.in

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಖೆ

ನಂ .156,17 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 8 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560 055.
ದೂರವಾಣಿ : 080 2334 1972
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 41281917
ಇ-ಮೇಲ್ : mlmbranch@jcbank.in

ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಶಾಖೆ

ನಂ .6/26,ಡಾ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಾರ್ಗ,
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು -560 079
ದೂರವಾಣಿ : 080 23504101
ಇ-ಮೇಲ್ : grnbranch@jcbank.in

ಸಹಕಾರ ನಗರ ಶಾಖೆ

# 216/2, 'ಸಮೃದ್ಧಿ' 10 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಹಕಾರ ನಗರ ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 092
ದೂರವಾಣಿ : 080 2362 5151
ಇ-ಮೇಲ್ : sknbranch@jcbank.in

ಹೇಸರಘಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆ

# 367,60 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎಂ ಇ ಐ ಲೇಔಟ್,ಹೇಸರಘಟ್ಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560 073.
ದೂರವಾಣಿ : 080 2839 3232
ಇ-ಮೇಲ್ : hsrbranch@jcbank.in

ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ

#F181,1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಭರತ ನಗರ,
ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 091
ದೂರವಾಣಿ : 080 2358 2121
ಇ-ಮೇಲ್ : sktbranch@jcbank.in

ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಶಾಖೆ

ನಂ .7 , ಮಾರುತಿ ನಗರ,
ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560 072.
ದೂರವಾಣಿ : 080 2318 4799
ಇ-ಮೇಲ್ : ajnbranch@jcbank.in

ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‍ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆ

ನಂ .675 / ಎ,ತುಳಸಿ ಪ್ಲಾಜಾ,
2ನೇ ಹಂತ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ,
ಪ.ಕಾ.ರಸ್ತೆ,ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ,
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560 086.
ದೂರವಾಣಿ : 080 2349 4343
ಇ-ಮೇಲ್ : wcrbranch@jcbank.in

Back to Top